Spoločnosť úzko spolupracuje s niekoľkými bratislavskými i mimobratislavskými architektonickými kanceláriami, s ktorými má za sebou viacero spoločných projektov. Medzi najvýznamnejších partnerov a spoločné projekty patria:

  Vlastné Projekty

Areál Horváth Trans
novostavba - projekt na stavebné povolenie 2007 - realizované 2008

Aquapark Kechnec - Hotel
novostavba - realizačný projekt 2009 - prebieha výber dodávateľa

Autoservis a predajňa náhradných dielov Šamorín
novostavba - projekt na stavebné povolenie 2007 - dosial nerealizované

    Ing. arch. Ivan Kočan AA

Administratívno - prevádzková budova Lagermax 1-3. etapa, Bratislava
novostavba - realizačný projekt 2004-2005
realizovaný v. r. 2004,2005

Rekonštrukcia a dostavba areálu Charitas, Bratislava
rekonštrukcia - realizačný projekt 2005-2006
realizácia 3.2006-12.2007

    Agroprom

Rekonštrukcia objektov ZŠ Gabčíkovo
realizačný projekt na Eurofondy 2008 - zatial nerealizované

    Ing. arch. Miroslav Rousek AA

Mestský kultúrny dom - Senec
nadstavba - projekt na stavebné povolenie 2004
realiazácia 10.2006-08.2007

    Ing. arch. Marian Záhorský AA

Pavilón primátov ZOO Bratislava
novostavba - projekt na stavebné povolenie + realizačný projekt 2006, výstavba 2007
prebieha výber dodávateľa

ZOO Shop
novostavba - projekt na stavebné povolenie 2007   realizované 2008

    Ing. arch. Dušan Bálent AA

Prístavba administratívnej budovy, Leškova 5, Bratislava
prístavba - projekt na stavebné povolenie + realizačný projekt 2006
prebieha výber dodávateľa

Nadstavba administratívnej budovy, Leškova 5, Bratislava
nadstavba - projekt na stavebné povolenie + realizačný projekt 2006
prebieha výber dodávateľa

    Ing. arch. Ladislav Meislinger AA

Rozšírenie výrobnej haly a montážna hala fy Hella Kočovce-Rakoluby
novostavba - projekt na stavebné povolenie 2005
realiazácia 12.2005

    VPÚ Deco a.s.

Výstavba a rekonštrukcia zariadenia sociálnych služieb pre dospelých, Plavecké Podhradie II. etapa
Objekt 02 - administratívna a spoločenská budova
Objekt 05 - správa budov
rekonštrukcia - projekt na stavebné povolenie + realizačný projekt 2003
realizovaný v r. 2004

    Ing. František Kis

Prestavba základnej školy v Malých Dvorníkoch
rekonštrukcia - projekt na stavebné povolenie 2004
dosiaľ nerealizovaný

Obchodné centrum Hypernova Senica
novostavba - projekt na stavebné povolenie 2005
dosiaľ nerealizovaný

Čerpacia stanica - Avion shopping park Bratislava
novostavba - projekt na stavebné povolenie 2006
realizovaný 12.2006

Mountfield Center
novostavba - projekt na stavebné povolenie 2007
realizovaný 2008

    R-A-U s. r. o. Bratislava

Letisko Bratislava - prepojovací objekt
prístavba - projekt na stavebné povolenie 2008  realizované 2008-2009

Rekonštrukcia objektov kaštieľa Brhlovce
rekonštrukcia - projekt na stavebné povolenie 2008  - prebieha realizácia