Prístavba administratívnej budovy, Leškova 5, Bratislava
prístavba - projekt na stavebné povolenie/realizačný projekt 2006
realizované 2008