Pavilon primátov ZOO Bratislava
novostavba - projekt na stavebné povolenie2005/realizačný projekt 2006
výstavba - október 2007