Prestavba základnej školy v Malých Dvorníkoch
rekonštrukcia - projekt na stavebné povolenie 2004
dosiaľ nerealizovaný

Niekoľko výkresov z PD.....