Čerpacia stanica - Avion shopping park Bratislava
novostavba - projekt na stavebné povolenie 2006
realizovaný 12.2006

Niekožko výkresov z PD.....