Naša adresa:
T-Project, s.r.o.
Ing. Mátis Tibor
Záhradnícka 6316/1C
929 01 Dunajská Streda
IČO: 362 73 171
DIČ: 2022027271
IČ DPH: SK2022027271
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedený Okresným súdom v Trnave, v oddieli Sro, vložka č.: 17282/T
Orange: 0905/362 047
T-Mobil: 0911/362 047
E-mail:matis@t-project.sk