T-Project s.r.o.


Spoločnosť bola založená v roku 2005 pretransformovaním firmy T-Projekt-Ing. Mátis Tibor. Spoločnosť je platcom DPH. Hlavným profilom je projektová a inžinierska činnosť, v rámci ktorej komplexne spracovávame všetky fázy predprojektovej a projektovej dokumentácie:

Vašu budovu vyprojektujeme tak, aby sme maximálne vyhoveli Vašim požiadavkám a aby ste boli spokojný s každým detailom.

V rámci našej činnosti zabezpečujeme:

Výkresovú dokumentáciu spracujeme v prostredí BricsCad s nadstavbou ReconCad, plne kompatibilným s AutoCadom od verzii R12-R2006.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami!